Ukrayna toprakları tarih boyunca çeşitli kavimlerin uğrak noktası olmuş.Kavimler göçünden hatırlarsanız Türk kavimleri Orta Asya’dan göç etmeye başlamış ve Türk devletleri kurarak başarılı olanlar KAradeniz üzerinden Avrupa ve Anadolu yönüne yapılanlar olmuştu.

Ukrayna toprakalrı yıllar içinde İskitler (Sakalar), Hunlar, Hazar Kağanlığı, Kıpçaklar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altınordu Devleti, Osmanlı Devleti tarafından kontrol edilmiş.

7.yy da Türk kökenli kavim olan Bulgar Türkleri bu bölgeye yerleşmiş,8.yy da da Hazar Türkleri bu bölgede etkin güç olmuş.Hatta bu dönemde adı “Sambat”mış.882 yılında yani 9.yy da Presnliklerin birleşiminden oluşan Kiev Kinezliği kurulmuş ancak daha sonra Altın Orda Tük Devleti hakimiyeti altına girmişler.882 ‘de kurulan Kiev Kinezli’ği resmi kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Kiev 250 yıl Hazarlar (850-1100), 260 yıl Altınordu (1240-1500) egemenliğinde yaklaşık 500 yıl burada devlet kuran Türkler tarafından yönetilmiş.
Osmanlı’nın kontrol etmesi ise şu şekilde olmuş.1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı ‎sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı ve Rusya Çarlığı arasında Kırım’da Bahçesaray Anlaşması imzalanıyor. 20 yıllığına geçerli olması kabul edilen anlaşmaya göre, Ukrayna’dan geçen Dnyepr Nehri, Rus Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında sınır olarak belirlenmiş ve Zaporojye Osmanlı egemenliğine girmiş,bölgede Osmanlı egemenliği 1699 Karlofça Anlaşması’na kadar sürmüş.